לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אבס

1 לא מצאו החכמים חבר לשרש זה במשמעותו העברית בשאר לשונות האחיות.