לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אבר

1, ממנו אֲבִיר, אַבִּיר, °אַבִּירוּת, ואולי אֵבֶר, אָבַר, אֶבְרָה, *אִבֵּר.


1 באשור' אַבַרֻ חזק, היה חזק. בערב' משמש שרש זה במשמ' אחרות.