לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֱגוֹזָה

*ש"נ, מ"ר אֱגוֹזוֹת, -- אילן האגוז, Nussbaum; noyer; nut tree: מה האגוזה נגזזת ונחלפת (מד"ר שה"ש ו יא).