לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֲגַמִּי

°, אגמיי, ת"ז, לנק' אֲגַמִּית, אגמיית, מ"ר אֲגַמִּיִים, אֲגַמִּיוֹת,-- של אגם: יש מהם (מהצמחים) גניי ויש מהם מדברי ויש מהם פרדסי ויש הרריי ויש ימיי ויש אגמיי (רשב"צ דורן, מג"א, ח"י ב).