לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֲגָפָה

°, ש"נ, מ"ר אֲגָפוֹת, -- כמו אֲגַף: הלא כעבד אל אדוניו עיני לך צופות, עד יקום עד הנאמן כי נותרתי כיונה קצוצה אגפות (מכת' מנחם ב"ס לחסדאי).