לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

ב. אִגָּר

°, ש"ז, – כמו אגרת, במשמ' גליון ניר: יפי הכתיבה ובאגר ודיו (צוַאת ר"י א"ת, דרך טובים).