לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אַדְלָקָה

* ש"נ, מ"ר אַדְלָקוֹת, - כמו הדלקה:  מיני אדלקות (ירוש' שביע' ז לז:).