לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אוֹגֵר

°, ש"ז, מ"ר אוֹגְרִים, --אדם האֹגֵר ומקבץ יחד: ויהי בארבע עשרה שנה ומאתים ואלף מיום נחתום חזון ונביא ויכתוב האוגר את הספר הזה (רסע"ג, הקד' העבר' להאגרון, הוצ' דר' הרכבי).