לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אוֹזֵן

°, ש"ז,--מי שמחבר שירים שקולים: וחברתו יאו כל שר ואוזן (משה אדרעי, לקוטי קדמ' צ).