לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אוֹיָה

1, -- כמו אוי: אוֹיָה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי קדר (תהל' קכ ה). -- ואמר המקונן: אצבעותי שפלו, ואשיותי נפלו, אוֹיה, בני ציון גלו, וכל אויבי שלו, אוי מה היה לנו (קינות לתשעה באב, אצבעותי).


1 ה נוספה לשגב המושג, ומלעיל.