לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אוֹפַנִּיאֵל

°, ש"ז, - שם מלאך: אוֹפניאל שהוא ממונה על אופן הלבנה (ספר היכל', ביה"מ ינינק ה).