לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אוֹפַנִּי

°, ש"ז, לנק' אוֹפַנִּית, - תנועה אוֹפַנִּית:  יש לשמים ב' תנועות הא' בסבובו והשנית אופנית (ר' יהודה, בעל מדרש חכמה).