לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אוֹתוֹתִי

°1, ת״ז,—של האותות: מכללות הרפואה נבוא אל חלקיה שהם הטבעיי הסבותיי או התפעליי האותותיי ההנהגתיי המבריא (אילס, תשוב׳ יש״ר מקנדיה).


1 ) בהוספ׳ י על מ״ר מפני שהצורה אותי תתן מקום לטעות.