לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֶזְרוֹעַ

1, אֶזְרֹעַ, ש״נ, — כמו זְרוֹעַ: ותצא את עמך את ישראל מארץ מצרים באתוֹת ובמופתים וביד חזקה וּבְאֶזרוֹעַ נטויה (ירמי׳ לב כא). אם הניפותי על יתום ידי וכו׳ כתפי משכמה תפול וְאֶזְרֹעִי מקנה תשבר (איוב לא כא-כב).


1 ) משקל אֶגְרוֹף, אֶפְרוֹחַ, זרוע.