לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֶזְרָחִית

*, ש"נ, מ"ר אֶזְרָחִיוֹת, – שם הנקבה מהשם אֶזְרָח הקודם:  לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי (סוכה כ"ח).