לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אח"ב, באח"ב

- ר"ת: ברד, ארבה, חשך, בכורות: דצ"ך עד"ש באח"ב בהגדת ליל פסח.