לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אַחְדּוּתִי

°, ת"ז, לנק' אַחְדּוּתִית, מ"ר אַחְדּוּתִיִים, אַחְדּוּתִיּוֹת,  — שיש לו סגולת האחדות: הצורה האחדותית (מקור חיים לרשב"ג יב יו). פשוטים אחדותיים (שם ד ל).