לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֲחֹרַנִּי

°, אֲחוֹרַנִּי, ת"ז, לנק' אֲחורַנִּית, מ"ר אֲחוֹרַנִּיִם אֲחרַנּיות. -- הנמצא, העומד מאחור, והנסוג אחור: האדם האחורני (הרקמה משקל פעלי).