לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אִירָה

* , ש"נ, כמו עירה: חולדה שגררה את האירה1 שהוא עתיד להחזירה (תוספתא כל' ב"ב א ד).


1 כך תוספתא צו"מ; ובמהד' וילנה עירה.