לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אבט

1


1 בעברית וארמ' שיש בידינו אין הצרוף הזה. באשור' לפי דעת חל"א, משמעת אֻבֻטֻ היא מצוקה, ובפרט מצוקת רעב. בערב' אבט, בית השחי.