לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אכם

1, ממנו §אָכֹם, *אכם, *נתאכם.


1 שרש מיוחד ללשון ארמית וסורית. בערבית משמש במשמעה אחרת. וי"א דומה לחֹם בעבר'.