לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אַכְסַנִית

°, — אשה בעלת בית אכסניה: הנותן לפונדקית כלומר אכסנית (רגמ"ה חול' ו:).