לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אִלּוּץ

°, שה"פ מן אִלֵּץ: אם אחרי האלוץ וההפצר הוזקקו במעשיהם (דון וידל שלמה, אגר' חשן משפט). אחרי האלוץ הרב וההפצר העצום נדרשתי לאשר שאלני (שו"ת ר"י לאטיש דף צד).