לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אלץ

1, ממנו אִלֵּץ וכו'.


1 באשור' ספק אם היה. באר' וסור' דחק, לחץ, צער.