לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אַמְבָּט

*, ש"ז, - כמו אמבטי: ולא יניח רגלו על שפת האמבט ויהא קופץ לתוכו (כלה רבתי ז).