לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

ג. אָמוֹן

- כמו הָמוֹן: ואת יתר האָמוֹן1 הגלה נבוזראדן רב טבחים (ירמ' נב יה).


1 במלכ' כה יא במקום המקביל לזה כתיב ההמוֹן.