לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֶבְיוֹנוּת

*, ש"נ, - מעמד איש אביון, Dürftigkeit indigence: אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע חשוב לי עניותי ואביונותי ואתה חש לגאלני (מדר' תהל' ע).