לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,
שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

אֳמָנוּת

§, ש"נ, מלאכת אֳָמן, מצטַינת ביפי ונוי,  Kunst; art. נתחדש בזמן האחרון ופשט השמוש בו בהעתונים ובדבור.