לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָץ

1, ת"ז, לנק' אָצָה, מ"ר אָצִים, אָצוֹת, - צַר, לא די מקום, eng; étroit; narrow: ויאמר אליהם יהושע (לבני אפרים) אם עם רב אתה עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים כי אָץ2 לך הר אפרים (יהוש' יז יה).


1 עי' ערך אוּץ, וקצת דומה לו בערב' עוץ, היה הדבר קשה עליו. -

2 לשון הכתוב דחוק והכתובים שלאחריו מעידים כי אינו בצורתו האמתית. ויש מגיהים: כי אז (יהיה) לך הר אפרים. וגם זה דחוק. עכ"פ, לפי הנוסחה שלפנינו אָץ הוא תאר.