לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אבס

1 לא מצאו החכמים חבר לשרש זה במשמעותו העברית בשאר לשונות האחיות.