לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

ב.אִבֵּר

*, פ"י, - עשה אברים, הוסיף אברים, עשה דבר אברים אברים: כיצד מאברין את הערים וכו' מאברין אבר אבר (ר' שמוא', ערוב' נג.). - ועי' כנף.