לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲגִידָה

°, ש"נ, -- שה"פ מן אגד: שהרי נקרא עליו שם הושענא פסולה בשעת אגידתו (רש"י סוכה לג:). --ובהשאלה: כנוי אלהים בסוד צרופיו מעיד אגידת הטבעים וכו' שבו נמזגו הטבעים במעשה בראשית ונתאחזו ההרכבות כולן ונתערבו בקצתם (מ' אלדבי, ש"א א).