לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַבְגָא

°, ש"ז, – שם שטן מצוי בביה"מ, Name eines Dämons; nom d'un démon; N. of a Demon:  מלשון הגמרא1 ההוא אבגא דבי רב פי' השטן שהיה נמצא בביה"מ ההוא ע"ח לרח"ו, היכ' נקוד', שבי' הכל' ב


1 לא מצאתי זה בשום מקום בגמרא.