לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲדוּמָה

°, ש"נ, -- אחד מארבעה החלטים שבגוף, המרה האדומה: חולי המלנקוליה המתהווה משריפת הדם והאדומה השרופה (ר"י אברבנאל, ש"א יו).  והנה האדומה נפרדת מהדם והולכת אל כיס המרה (רשב"צ דורן, מג"א, ח"י ד).  ואם נסינוה (את הרפואה) בחולי חם כמו בקדחת שלישית איננו רחוק שתועיל בהרקת האדומה (קאנון ב א ב). -- והאפי שעל פני הדם: אדומה היא קצף הדם והוא אדום המראה מזהיר וקל וחד חמה ויבשה בטבעה (מכלול יפי, הוא ספר הגדרים, ערך זה).