לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲדוֹנִית

* 1, ש"נ,--כמו אֲדוֹנָה: אמר ר' חיננא בר פפא מה אדוניתו של יוסף תבעה אותו (מדר' תהל' ז ג). על כל איגרת היא (האגרת הזאת) גבירה ועל כל שירה שרית וכו' ועל כל בתי השיר היא אדונית (ר"י עובדיה, אגר' דפי הזמן).


1 ההוספה -ית בסוף השם משמשת לפעמים להקטנה, כאשר אעיר על זה במקומו ולכן יאות אולי לקבע וליחד השם אדונית לשם הכבוד ודרך ארץ לעלמה.