לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֵדִיּוּת

°אידיות, ש"נ, – הטבע, הסגולה הטבעית להעלות אדים, Verdunstung; évaporation: כל דבר שיארך עכובו באצטומכא ויאחר יקרה ממנו האידיות המוליד לליחות (קאנון ג יג א יג).  כמו שיולד מעובי הלחות כפי מזג מה עצם עב הוא האבר או חלק מהאבר כן יולד מאידיות הלחות ודקותם כפי מזג מה עצם דק והוא הרוח (שם א א יד).  כי החום כשיהיה יותר נוטה אל האידיות ופחות מזיק ומצער המשוש אז הוא מעפוש שני המררות (פרקי משה י).  ולפי שבלב הוא החום היסודי והוא בתכלית החוזק וצריך לנשב עליו כדי שיכנס בו אידיות קר לרחף עליו ולהוציאו אחר שנשתנה בתוך הלב (רשב"צ דוראן, מג"א, ח"י ג ).