לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲדִיקוּת

° ש"נ, - אחיזה ודבקות חזקה,-Anhänglichkeit; adhérence : מפני האדיקות אשר לכתר באין סוף (ר"מ קורדובירו, אילימה, עין הבדולח ב ו).  והמעולים שבהם (בהמלאכים) שאין להם עסק עמם כלל לרוב אדיקותם בכסא הכבוד (יש"ר מקנדיה, מצרף לחכמה לג).