לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲדִירִירוֹן

°1, - אחד משמות הקדש בקבלה: ובשם אדירירון אלהי רופא נאמן (ספ' רזיאל).  כי צורת אדירירון קשורה כשלהבת בגחלת עם החסד (הקד' ספ' הקנה).  אדירירון הרוכב על הגלגלים ומניעם בכחו הגדול (שם).  ומן מקום תבערה יורד זיו החכמה אל מקום נחל ארנון ונקרא שמו העמוק אדירירון מקום הרנה והמופת והחכמה (ברית מנוחה, ניקוד א). אדירירון שם  הד' מהד' ראשים (של השם) שמרוב זיוו והדרו משיב הנפשות ומחכים לכל רואיו (שם, דרך ד').  ושם הנצוץ אשר מתחת לרקיע נקרא שמו אדירירון מקום הרנה (שם ז).  ויכוין (הסת"ם) במספר ראשי תיבות הפסוקים שהוא אדירירון שמספרו לילית שהוא מכניעה (משנ' חסיד', תיק' תפלין ד). 


1 לפי דעת פרלס (Zeitcshr. Graetz, 1872 260) מלשון פרסית אדר, אש.