לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָדֵל

* 1, אֲדָל, ש"ז, - מין צמח דומה בטעמו להגרגיר, Lepidium latifolium; cresson à larges feuilles; Pfefferkraut:  האטדין והאדל 2 (תוספתא שביע' פרק ה). - ועי' עדל, ועי' ירקות.


1 בסורית אדלא, ותרגם עמנ' לו (שהצ"מ סי' ה) עפ"י המקורות הסורים כרשום בפנים.  לוי וקוה' נקדו אֲדָל, ונקדתי אני אָדֵל כמו בָּצֵל. - 

2 במשנ' עוקצ' (ג ד) וכן בירוש' (שבי' ז לז ג)  עדל בעין.  אך רה"ג גרס אדל באלף, והביא גם גרסה בעין, ואמר:  מצאתי בספרי רפואות שמפרש כל שם עשבים בלשון יוני ובל' ארמי עדלא דמי לפוגלא וכו' עדלא הוא סיטרג.  ופרוש שאר הדברים שם קצת קשה, ונתקשה גם עמנ' לו והניחם בלי פרוש.