לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָדָם קַדְמוֹן

°, – בפלסופית המקֻבלים, תחלת התגשמות האצילות מהאין-סוף: אישתמודע דאית אדם קדמון לכל הקדומים (תקוני זהר, תיקון א).  עוד יש אדם קדמון וכו' ונקרא קדמון להורות כי הוא קדמון לכל האצילות (רמ"ק, פרדס רמונ', ערכי הכנוי' א).  והנה מן האין סוף נשתלשל אח"כ מציאות האצילות המאור הגדול הנקרא אדם קדמון לכל הקדומים (מהרח"ו, ע"ח, היכל א"ק א ב).  מאותה החזרה (של האור הקדמון) והוא היש מאין דהיינו ההיוּלי נתהוה איזה שרש ובאותו שרש נקפה אותו האור וכו' דהיינו אדם קדמון (קבלת תלמיד האר"י, ר"י סרוג, בתעלומ' חכמ' ליש"ר מקנדיה).  ותחלה נשתלשל ממנו (מן האין סוף) באצילותו באמצעותו אדם קדמון ובבחינת היותו שני אל האין סוף נקרא אדם דבריאה (סדר האצילות של הרשב"ק, שם).  תוך אויר קדמון יש אדם קדמון והוא כנגד עולם הבריאה וכו' ולמה נקרא אדם קדמון לפי שידוע שסוד המתקלא הוא תיקון הפרצוף של אדם (עמה"מ, שער א"ק סתימאה ח-י).  הפרק הזה הגדול והנורא בו אבאר קומת אדם קדמון (שם ח ט).  להיות שלא היה יכול העולם להשתמש באויר הגדול של כתר שבכתר לכן נתעלם בסוד אדם קדמון (שם ט ו).  ובדרך ירידתו (של האור אין סוף) האיר בחלל ההוא עגול אחד של אור רחוק מעט מאור א"ס וברדתו עוד האיר עגול שני וכו' וכללות יושר זה עומד ברוחב העגולים בצלם אדם ישר וכו' וזה נקרא אדם קדמון (משנת חסידים, מס' בריאת א"ק א-ב).  עשר ספירות פנימיות חיצוניות ודמיונם כמראה אדם הראשון שבכולם אדם קדמון (רמח"ל, חוקר ומקובל א).