לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲדַמְדְּמָן

* 1, - חמר מחצָבי מרכב מכסף חי וגפרית, אדֹם הגון-ונותן צבע אדֹם, Minium . 


1 מארמית: כד ינוקא מתיליד אנא גבלין ליה אדמדמני וטושין מוחיה דלא יכלוניה יתושיה (מד"ר בראש' לד).  ובערוך בזה הערך: אדמדמני שהן סממנין.  ע"כ.  ובערך דמדמניות: ואולי מלת אדמדמני מזה. וכו' ודמדמניות (ענבים) שזבות דם. ע"כ.  וכן רש"י על המדרש: אדמדמני כמו הדבדבניות וכו' והיינו ענבים שלא בשלו כל צרכם.  והסכימו לזה גם לוי וקוה'.  אך קצת קשה לחשב כי ענבים יבריחו זבובים.  ולכן יותר נראה פרושו הראשון של הערוך, שאדמדמני הם סממנים, ושער בוקשד' שהוא החמר המחצבי הנותן צבע אדֹם, בלעז minium , וכן כשתלי, וכן מוס לנדוי, והעיר שהיה מפורסם אצל הקדמונים רטיה מרכבה מחמר זה, emplastrum minium. בספרי הרפואה שלנו השתמשו בהשם הערבי זנגפר.  בסור' אדלתא במשמעה זו.