לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַדְמוּת

°, ש"נ, - גון האדֹם: תאר הלבנות הרמוז במלת צח לתורה שבכתב וכו' והאדמות הרמוז במלת אדום לתורה שבע"פ (הריקנטי; פרש' יתרו).