לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַדְמִימוּת

° , ש"נ, — כמו אֹדֶם, אַדְמוּמִית: דם המראות המורכבים מהלובן והאדמימות לפי שמה שיהיה הלובן חלוש יהיה מעט האדמימות כאשר יערבו בו יותר נראה אודם חזק (פי' המשנ' להרמב"ם, נגע' א ב). והעינים מתאדמים באדמימות (ר"מ קורדובירו, אילימה, עין שמש ב כב).