לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַבְגִיתַץ

°, - אחד מצרופי שמות הקדש של האלהות בקבלה:  וזה בן מ"ב אותיות אעפ"י שאותיותיו ידועות אין מסור בהגיונו וקריאתו אלא בקבלה י"א אַבְגִיתַץ וי"א אַבִיגְתַץ (תש' רב האי, טעם זקנ' נז.).  השכינה פועלת בכח י"ב הויות ובמ"ב אותיות הנקרא שם בן מ"ב ואלו הן אבגיתץ (ספ' הקנה פא:).