לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

א. אֶדֶר

1, ש"ז, מ"ר אֲדָרִים,-- א) שכר, מחיר, Preis; prix; price: וישקלו את שכרי שלשים כסף ויאמר יי' אלי השליכהו אל היוצר אֶדֶר2 היקר אשר יקרתי מעליהם (זכר' יא יב-יג). -- ב) מעיל רחב, weiter Mantel; large manteau; cloak: ממול שלמה אֶדֶר תפשטון מעברים בטח (מיכ' ב ח). -- ג) °תפארת, גדולה והדר, Herrlichkeit; gloire; glory: אדר מתהומות שבה ממאורות (ר' יוסי בן יוסי, סדר עבודה). צבי מהדום יעל, ואדר משעל (ר"א קליר, ר"ה, אנסיכה מלכי). -- ובמשמע' יפי: אומר היין, אין לי בעולמי כהיותי בספל אדר ביד חושקת, וחושקיה סביבה והיא עליהם מתרפקת (עמנו', מחבר' כה).


1 משרש אדר.

2 שאר הפרושים דחוקים.