לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אַדֶּרֶת

1, ש"נ, בכנ' אַדַּרְתּוֹ, מ"ר אַדֶּרוֹת, — א) לבוש עליון רחב להתעטף בו, weiter Mantel; large manteau; cloak: ואראה בשלל אַדֶּרֶת שנער אחת טובה יהוש' ז כא.  — ולבשוהו הרועים:  קול יללת הרעים כי שדדה אַדַּרְתָּם2 זכר' יא ג.  — והנביאים:  ויהי כשמע אליהו (את הרעש) וילט פניו בְּאַדַּרְתּוֹ ויצא ויעמד פתח המערה מ"א יט יג.  — והמלכים:  ויגע הדבר (של נבואת יונה כי נינוה תהפך) אל מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אַדַּרְתּוֹ מעליו ויכס שק יונה ג ו.  — אַדֶּרֶת שֵׂעָר, לבוש עשוי מעור כבשׂ:  ויצא הראשון אדמוני כלו כְּאַדֶּרֶת שֵׂעָר בראש' כה כה.  והיה ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזינו בהנבאתו ולא ילבשו אַדֶּרֶת שֵׂעָר למען כחש זכר' יג ד.  — °ומ"ר:  התחלנו לעשות בעיר הזאת אדרות וכו' ונתרבו הפועלים באריגה ובטויה ובכל מלאכת האדרות וכו' אחר שהאדרות רבו כמו רבו נמשך לנו נזק רב שבאות האדרות מקולקלות שו"ת מהרשד"ם יו"ד קכג.  — וסופרי זמננו קוראים אדרת שער לכל בגד עשוי בעורות חיות שעירות, Pelzrock; pelisse, fur coat: פַּרְוָה.  — ובמשמ' °שטיח של צמר Teppich; tapis; carpet:  ונתן לו אדרת גדולה שישב עליה והיא ממשי ירוק ארוגה מזהב טוב מעשה הנמלה, ביהמ"ד ילינק ה.  — [ב] יכלת ועצמה, הדר ותפארת, Macht, Herrlichkiet, Pracht; puissance, gloire; power, glory:  האדרת והאמונה לחי עולמים היכלות רבתי כו, ביהמ"ד ילינק ג. ובו מהזיו והנוגה והאדרת ש"ט פלקירא, המבקש.  עורי מליצתי ברוב תפארת, עורי לשון זהב והאדרת עמנו', מחבר' כ.  לך אדרת הקומה ואף צחות עור הגויה ש' לֵויזון, מליצת ישורון, המליצה מדברת— °אַדֶרֶת מֶמְשָׁלָה, שם אחת משלש החומות של גן העדן: שלש חומות לגן עדן של מעלה וכו' השלישית היא הנקראת משמר אדרת הממשלה ושמותיו של הקב"ה על כל חומה וחומה מדר' ג"ע, ביה"מ ילינק ג.


1 עי' שרש אדר— 2 י"מ תפארתם, ויש מגיהים מרעיתם.