לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אֲהִילָה

* 1, ש"נ, מ"ר אֲהִילוֹת, -- א) כללות ההלכות בענין טומאת אהל שבתלמוד: דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהילות (ב"מ פו.). -- וכן שם המסכת בהתוספתא שנקבצו בה הלכות הללו אהילות. וכן שם מסכת זו גם במשניות המנֻקד' כ"י פרמה. -- ב) °שה"פ מן אהל: וטרם מתיחת אהילת סכוכו, מאז ועד עתה בשלם סוכו (קרוב' א סכות, עד לא מצוקי). -- ג) °כמו אהל: יורה שיש לשמש אהילה למעלה ולמטה (נוה שלום, אבר' שלום ח ו).


1 מן אֹהל, עי'  אֹהל.