לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

אָהָל

1, ש"ז, מ"ר אֲהָלִים, - א) אילן טוב הריח, Aloeholz; bois d' aloès; aloe wood : כַּאֲהָלִים נטע יי' כארזים עלי מים (במד' כד ו).  - ב) * מין צמח טוב הריח, נותן שרף חריף, aloés : במים (מותר האבל לכבס כסותו) ולא בנתר ולא באהל (מו"ק יז:).


1 לפי דעת ר"י בן גנאח הוא הנקרא בלשון ערבי צנדל.  אך רוב המבארים החדשים בסמָך על התרגום להשם אהלות ואהָלוֹת (עי' הערכים האלה), ובגלל דמיון המלות, סוברים כי העברים קראו אהל אהלים להאילן הנאדר מארץ הודו ואשר נקרא בלשון הודית אגהיל.