לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

א. אוֹב

1, אֹב, ש"ז, מ"ר אֹבוֹת, – נאד ליין, גדול כגבה קומת אדם, gross. Weinschlauch; grand outre à vin; wine-skin:  כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני הנה בטני כיין לא יפתח כּאֹבוֹת2 חדשים יפקע (איוב לב יח-יט).


1 לא נתברר מקורו.  בערבית משמש השם אַוְב أوْب במשמ' עב, ענן.  ואין להכריע אם יש איזה יחס בין אוב העברי ומלה ערבית זו. – 2 ת"י לגינין חדתין, מנחם במשמ' נאדות: אין למלה זאת דמיון בתורה אבל הענין יורה עליה וכו' הם נבלי יין הנבקעים מפני מליאותם ונפיחתם. ע"כ. ריב"ג כמו ת"י: חביות. רש"י וראב"ע כמו מנחם, וכן החדשים.