לפניך תצוגה מקדימה של הגדרה ממילון העברית הישנה והחדשה מאת אליעזר בן-יהודה,

שהוכנה בידי מתנדבי פרויקט בן-יהודה

רוצים לעזור? כתבו אלינו!

א. אֹבֵד

1, מקור או ש״ז, כְלָיָה,  Untergang; perte; destruction: ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אֹבֵד2 (במד' כד כ). וגם הוא עדי אֹבֵד (שם כד).


1 אמר רד״ק: והביא החכם רבי יעקב בן אלעזר שם במשקל אחר ואחריתו עדי אוֹבֵד בפלס ואת היותר החרמנו, נטעתיך שורק. ע״כ. וכן החדשים, אעפ״י שאין משקל זה רגיל במשמ׳ מפשטת. והביא אולסה׳ דמיון לזה חֹזֶה (ישעי כח יה), במשמע׳ ברית, ורֹאֶה (שם ז), במשמ׳ ראי'. ברט (מה"ש סי' 89) הביא עוד השם יוֹבֵל, ג״כ במשמ׳ מפשטה. - 

2 לפי קצת נוסח׳ אולי משובש.